Vælg en side

Handelsbetingelser og aftalevilkår

Likely.dk v/Maria Eilsø
Hørsholm park 16, 3.tv
2790 Hørsholm
CVR: 38052098

Når du køber ydelser fra Likely IVS, accepterer du forretningsbetingelserne og aftalevilkårene angivet nedenfor.

§1. Indledning

Du/I skal vide, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at leve op til dine/jeres forventninger.

Det er dog vigtigt at du/I læser mine forretningsbetingelser igennem, så vi er helt enige om, hvad vi har aftalt – og ikke mindst hvad der sker, hvis noget ikke går som planlagt.

§2 Vi lover hinanden at:

Likely IVS:

 • har erfaringen og kompetencerne til at udføre det projekt, som vi har aftalt, og jeg vil udføre det på en professional måde, og indenfor den tidsramme, vi sammen har sat.
 • Jeg vil gøre mit ypperste for at møde alle aftalte deadlines.
 • Jeg vil hemmeligholde fortrolige oplysninger, som jeg måtte have fået af jer. 

Du/I:

 • har rettighederne til at indgå denne aftale på vegne af dig/jer selv, dit/jeres firma eller organisation.
 • giver mig det indhold og den information jeg beder om, for at kunne gennemføre projektet. Det gør Du/I, når jeg beder om det, og i det format, jeg har brug for.
 • gennemser mit arbejde, giver feedback og godkender indenfor rimelig tid og gerne indenfor 5 hverdage.
 • indvilliger i at overholde den betalingsaftale, som er beskrevet i tilbuddet.
 • accepterer at give mig adgang til brugernavne og adgangskoder til hosting, domæne-konto, og WordPress konto efter behov, til brug for installation og opdatering af hjemmesiden. Disse oplysninger anvendes kun til det formål at færdiggøre dit projekt.

Deadlines gælder begge veje. Du/I er også forpligtet i forhold til de deadlines, vi sammen sætter.

Har du ikke leveret det aftalte inden for 15 hverdage efter aftalt deadline, forbeholder jeg mig ret til at opsige aftalen, og fakturere ubetalte saldi, hvis der er nogle på det tidspunkt.

§3 Tilbud

Den e-mail du modtager med et PDF tilbud vedhæftet, vil figurere som “dit tilbud” gennem hele processen.

Tilbuddet vil være gældende i den periode, der er anført under “gyldighedsdato” på selve tilbuddet. Hvis du accepterer tilbuddet efter at gyldighedsdato er udløbet, kan et andet tilbud blive udarbejdet og sendt til dig til godkendelse.

Når tilbuddet er accepteret, vil det fungere som en bindende kontrakt mellem dig og Likely IVS.

§4 Design af hjemmeside

Jeg designer responsive hjemmesider bygget i premium templates i WordPress. Derudover tilbyder jeg vedligeholdelse, support og opgaver relateret til online markedsføring.

§5 Kommunikation

Jeg deler filer og kommunikation med dig/jer via mail, eller en aftalt cloudtjeneste som f.eks Trello eller dropbox, og vi har jævnlig kontakt under hele projektet.

Du/I får rigelig med mulighed for at gennemse mit arbejde og komme med feedback og rettelser.

Jeg er nem at få fat på, enten via mail eller telefon. Jeg besvarer ikke telefonen uden for min normale arbejdstid, som er fra 9.30.00 til 15.00, mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Du/I er dog altid velkomne til at ringe og lægge en besked.

§5 Tekst indhold

Som udgangspunkt indsætter jeg de tekster, som jeg modtager fra dig/jer, med mindre vi har aftalt andet. Leverer du/I ikke teksterne indenfor det aftalte tidsrum, indsætter jeg dummy tekst, og du kan efterfølgende selv indsætte den korrekte tekst, eller jeg kan gøre det for dig, for ekstra betaling.

Jeg tilbyder at skrive professionelle og målrettede tekster, eller at tilpasse og optimerer de tekster du leverer. Er du interesseret laver jeg gerne et særskilt tilbud på det.

Hvis du/I ønsker en bestemt skrifttype, der kræver en kommerciel licens, vil du/I blive bedt om at købe licensen til skrifttypen.

§6 Grafik, billeder og fotos

Du/I skal levere grafiske filer i digitalt vektor format og fotos i høj opløsning. Hvis du ønsker at købe stock fotos, så kan jeg foreslå hjemmesider, hvor du/I kan gøre det. Hvis du/I vil have mig til at finde fotos for dig/jer, gør jeg det meget gerne for ekstrabetaling.

§7 Det får du ikke

Jeg laver ikke tekstforfatning, billedredigering, opsætning af din e-mail, søgemaskineoptimering (SEO), Google Analytics opsætning, betalingsløsninger mm., medmindre andet er aftalt.

Jeg tilbyder ikke support til hosting af din hjemmeside, e-mail eller andre services relateret til hosting. Vedligeholdelse af domæne, web hotel osv. står du selv for, med mindre at andet er aftalt.

Har du allerede professional hosting er det super. Hvis du ikke har, opretter jeg gerne en konto for dig hos et af mine foretrukne webhoteller.

Jeg køber også gerne domæne for dig, og opsætter din hjemmeside med statistik software, som Google Analytics.

Det er alt sammen ekstra services, som kan være rare for dig at slippe for selv at lave, og som jeg kan give dig et separat tilbud på.

§7.1 SEO

Jeg kan ikke garantere dig en god placering i søgemaskiner. Men de hjemmesider jeg udvikler, er søgemaskine venlige, og jeg installerer altid optimeringsværktøj, så du nemt kan arbejde med optimering af dine tekster selv.

Ønsker du min hjælp til SEO arbejde, faktureres det separat.

§8 Responsive design betyder ikke…

at jeg forsøger at få hjemmesiden til at se ens ud i alle browsere og på forskellige skærme. Det betyder at jeg, så vidt muligt, sørger for, at designoplevelsen er hensigtsmæssigt, i forhold til hvad enheden eller browseren evner.

Jeg tester hjemmesiden i de nyere versioner, af de mest brugte browsere, inklusiv Safari, Chrome, Explorer og Firefox. Jeg tester ikke i gamle browsere, med mindre vi har aftalt det separat. 

Jeg kan ikke garantere, at dit design vises korrekt i forældede eller fremtidige versioner af nogen af ovenstående web-browsere.

§9 Sikkerhed 

Jeg kan ikke garantere dig at din hjemmeside ikke bliver hacket. Jeg installerer en gratis version af et godt sikkerhedsplugin på din hjemmeside, men det er dit eget ansvar at sørge for, at holde din hjemmeside sikker.

Ønsker du min hjælp til yderligere sikkerhed, vedligeholdelse eller backup af dine hjemmeside, faktureres det separat.

§10 Ændringer og gennemgange 

Jeg ønsker ikke at begrænse dine/jeres muligheder for at ændre mening. Startprisen er udregnet ud fra det antal timer, jeg forventer at skulle bruge på at lave de ting, som vi aftaler, inden jeg går i gang.

Jeg er altid åben og fleksibel for ændringer. Hvis du/I har ændringer eller noget nyt, du/I ønsker tilføjet, kan jeg give dig/jer et tilbud på den ekstra tid, jeg skal bruge på det. 

Hvis du/I, på noget tidspunkt ændrer mening om, hvad du/I vil have leveret fra mig. Eller hvis du/I ikke er tilfreds(e) med den retning projektet tager, skal du/I betale for den tid, jeg har brugt på dit/jeres projekt frem til det tidspunkt, hvor kontrakten ophæves.

Jeg beder dig/jer om godkendelse af hjemmesiden før lancering, og efter godkendelsen vil der ikke blive foretaget flere revisioner i designet, under eller efter installationen.

Dit websted vil være “Under construction” i flere timer, mens jeg installerer det nye design. Vi kan beslutte sammen, hvad der vil være det bedste tidspunkt for installationen. 

I dit tilbud er indeholdt et max antal gennemgange, eller en afgrænset periode efter lancering, hvor du kan bede om mindre rettelser til hjemmesiden.

”Mindre rettelser” indbefatter kun rettelser eller justeringer på funktionaliteten, tekst eller design på hjemmesiden, og omfatter ikke: ekstra grafik eller tilføjelser til indholdet, yderligere kodning etc.

Når mængden af maksimale gennemgange er nået, vil yderligere revisioner kunne finde sted, hvis du/I betaler et ekstra gebyr.

Yderligere gennemgange kan forlænge eller forsinke færdiggørelsen af hjemmesiden/projektet. Dette kan ikke pålægges Likely IVS.

§10 Ansvar

Jeg vil udføre mit arbejde i overensstemmelse med god branchepraksis og i en standard, som kan forventes fra en kvalificeret person med den relevante erfaring .

Når det er sagt, så kan jeg ikke garantere, at mit arbejde er fuldstædig fejlfrit, og jeg og mine samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab, som følge af vores arbejde eller rådgivning.

Jeg kan ikke holdes ansvarlig over for dig/jer eller andre for skader, herunder tabt fortjeneste, mistede besparelser eller andre tilfældige følgeskader eller særlige skader, selvom du har oplyst mig om dem. Finder du fejl i mit arbejde, vil jeg altid gøre mit bedste for at rette dem.

Det er også dit endelige ansvar at sikre dig, at teksterne er korrekte. Herunder at navne m.m. er stavet rigtigt, og at alle data, mailadresser og telefonnumre er korrekte.

Dit ansvar over for mig er begrænset til de beløb, som fremgår af tilbuddet, og du vil ikke holdes ansvarlig for skader, herunder tabt fortjeneste, mistede besparelser eller andre tilfældige følgeskader eller særlige skader, selvom jeg har oplyst dig/jer om dem.

Hvis nogen bestemmelser i tilbuddet er ulovlige, ugyldige eller af anden grund ikke kan håndhæves, skal det element ses adskilt fra, og berører ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende aftale.

Det færdige produkt leveres “som det er”. Når hjemmesiden/produktet er blevet betalt fuldt ud, og alt aftalt er blevet leveret, er Likely IVS under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle skader herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tab af data eller fortjeneste på grund af driftsforstyrrelser, fejl forårsaget af tredjepartssoftware eller hosting – for eksempel WordPress plugins eller fejl på en server. Eeller som følge af brug eller manglende evne til at bruge de materialer og tjenester, som Likely IVS har udviklet.

§10 Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder betyder opfindelser, patenter, brugsmodeller, design, varemærker, servicemærker, firmanavne, logoer, slogans, domænenavne, ophavsret, knowhow, forretningshemmeligheder, Fortrolige oplysninger og lignende rettigheder ethvert sted i verden, hvad enten de er registreret eller ej.

Du/I garanterer, at al tekst, grafik, fotos, fonte eller andre elementer, som du leverer, enten er ejet af dig/jer, eller at du/I har ret til at bruge dem.

Når du giver tekst, billeder eller anden grafik til mig, accepterer du at beskytte mig mod ethvert krav fra en tredjepart om, at jeg bruger deres intellektuelle ejendom .

Jeg garanterer, at alle elementer af det arbejde, jeg leverer til dig/jer, enten er ejet af mig, eller jeg har tilladelse til at bruge dem i mit arbejde for dig.

Når jeg leverer tekst, billeder eller anden grafik til dig/jer, accepterer jeg at beskytte dig/jer mod ethvert krav fra en tredjepart om, at du/I bruger deres intellektuelle ejendom.

Når du/I har betalt for arbejdet, og hvis denne kontrakt ikke er blevet opsagt, overleverer jeg alle immaterielle rettigheder til dig/jer som følgende:

 • Du/I ejer hjemmesiden eller logoet som jeg har designet, plus de visuelle elementer, som jeg har designet til den.
 • Jeg giver dig filerne, som du skal opbevare et sikkert sted, da jeg ikke er forpligtet til at opbevare en kopi.
 • Du/I ejer alle Immaterielle rettigheder til tekst, billeder, specifikationer og data, som du har leveret, med mindre andre ejer dem.
 • Jeg ejer alle Immaterielle rettigheder, som er udviklet før, eller sideløbende med dette projekt, og som ikke er betalt af dig.

§10 Markedsføring af mine designs

Det er vigtigt for mig at kunne vise nye kunder, hvad jeg har lavet tidligere. Jeg forbeholder mig derfor retten til at vise alle aspekter af mit kreative arbejde, inklusiv, sketches, work-in-progress, design elementer og færdige projekter på min “cases” side, og i andre sammenhænge med henblik på at markedsføre min forretning.

§10 Betaling

Jeg er helt sikker på, at du forstår vigtigheden af, at du betaler dine regninger inden for den aftalte tid, og at du overholder de betalingsaftaler, vi laver.

Du er forpligtet til at betale et 50% depositum før projektet kan begynde. Eventuelle yderligere omkostninger, der ikke er specificeret i det oprindelige forslag, vil blive faktureret før lancering eller overlevering af projektet, sammen med de sidste 50% af det aftalte beløb.

Alle mine priser er eksklusiv moms.

§10.1 Yderligere omkostninger
Ekstra omkostninger omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Yderligere revisioner, der rækker ud over, hvad der var inkluderet i forslaget
 • Installation af ekstra plugins,
 • Hosting gebyr,
 • Registrering af domænenavn,
 • Indkøb af fonte,
 • Fotografier eller brugerdefinerede illustrationer, stock billeder og / eller anden grafik.
 • Kodning, som ikke specifikt er nævnt i tilbuddet.

Du vil modtage en faktura på dit køb per mail, når vi har indgået en aftale. Betalingsfrist er 8 dage på alle produkter

§11 Timebetalte opgaver via klippekort

 • Jeg noterer dit forbrug per påbegyndte kvarter.
 • Klippekortet betales, før jeg begynder på opgaven.
 • Det udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre.
 • Ubrugte klip refunderes ikke.
 • Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer, du har tilbage på klippekortet. Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug.
 • Minimums klip er 15 minutter.
 • Alle aftaler er bindende.
 • Klippekort udløber et år efter faktureringsdatoen.

§12 Uenigheder

Vi er begge enige om, at vi vil overholde alle relevante love og regler i forhold til vores aftaler, og ikke vil være skyld i, at den anden bryder nogen relevante love eller regler .

Skulle det værste ske, og vi bliver uenige om hvad vi har aftalt, så er vores aftale undergivet dansk ret. Det betyder at vi har tredive (30) kalenderdage til at finde en løsning, som vi begge kan leve med. Hvis det ikke er muligt kan du/I eller jeg vælge at få hjælp af de danske domstole.

Selvom sproget i denne kontrakt er simpelt, er intentionerne ment seriøst, og vores aftale er et juridisk dokument underlagt den danske ret.

Forretningsbetingelser og aftalevilkår kan ændres når som helst uden varsel, Hvis du har spørgsmål om disse vilkår kan du kontakte mig på: Maria@likely.dk